La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prin acest act normativ, se creează un nou mecanism de cooperare și asociere între unitățile administrativ-teritoriale (UAT), prin care se constituie consorțiile administrative, fără personalitate juridică, care asigură realizarea unor activități necesare pentru exercitarea atribuțiilor legale ale unor UAT cu capacitate administrativă insuficientă și care stimulează asocierea la nivelul administrației publice locale și transferul de expertiză și practici unitare.

În cadrul consorțiului administrativ, alte UAT membre ale acestuia le sprijină pe cele dintâi, prin intermediul asigurării unui personal specializat, care să suplinească lipsa de resursă umană și expertiză corespunzătoare, asigurându-se inclusiv creșterea capacității de implementare a proiectelor de investiții publice. În plus, se creează cadrul propice pentru schimbul de bune practici și aplicarea unitară a prevederilor legale la nivelul întregului consorțiu administrativ.

”Consorțiile administrative vor deveni un mijloc de îmbunătățire a eficienței serviciilor publice și a eficacității implementării investițiilor, care vor conduce la îmbunătățirea coeziunii teritoriale, la integrarea zonelor rurale și la capitalizarea durabilă a elementelor de patrimoniu natural și cultural”, a spus ministrul dezvoltării.

Astfel, asocierea sau cooperarea între UAT se realizează prin manifestarea de voință a fiecărui consiliu local, exprimată prin hotărâre a acestuia. Prin intermediul consorțiilor administrative, pot fi exercitate atribuții privind amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcții, inițierea și realizarea de investiții, servicii juridice, derularea de achiziții publice, servicii financiare, control financiar preventiv, servicii de gestiune a resurselor umane, administrarea taxelor și impozitelor locale.

”În prezent, la nivelul administrațiilor locale, există un mare deficit de personal în aceste domenii absolut vitale pentru dezvoltarea comunităților. În domeniul urbanismului, de exemplu, sunt 1.571 de posturi vacante și temporar vacante; pentru activitățile de control financiar preventiv este nevoie de 451 de specialiști, iar domeniul achizițiilor publice se confruntă cu un deficit de 1.925 de persoane”, a subliniat ministrul Cseke Attila.

Articolul precedentReguli noi pentru construcția grădinițelor, elaborate de Ministerul Dezvoltării
Articolul următorMinistrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja: Pe 1 octombrie va demara o caravană a digitalizării, mai ales în comunităţile mici