Cetățenii Ucrainei pot obține un loc de muncă pe teritoriul României, în următoarele condiții:

 • În situația în care sunt posesori ai unei vize de lungă ședere acordată în scop de muncă și au intrat pe teritoriul României în baza acestei vize, pot fi încadrați în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioada determinată, pentru o perioadă de 9 luni dintr-un an calendaristic, fără a avea nevoie de aviz de angajare,
 • După aceste 9 luni, cetățenii ucraineni care doresc să rămână în România pot beneficia de prelungirea dreptul de şedere temporară în scop de muncă, cu condiția obținerii unei unui aviz de angajare în muncă și dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 • Străinii care solicită o formă de protecție internațională au dreptul de a munci în aceleași condiții cu cetățenii români, după 3 luni de la depunerea cererii, pe toată durata procedurii de azil.
 • Beneficiarii unei forme de protecție internațională au următoarele drepturi: să fie angajați de persoane fizice sau juridice, în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români; să beneficieze de asigurări sociale, de măsuri de asistenţă socială şi asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români; să beneficieze de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, recunoaşterea diplomelor, atestatelor şi certificatelor de competenţă, precum şi a calificărilor profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România.

Громадяни України можуть отримати роботу на території Румунії за наступних умов:

 • Якщо вони є власниками довгострокової візи, виданої з метою роботи, і в’їхали на територію Румунії на підставі цієї візи, вони можуть бути працевлаштовані на підставі індивідуального трудового договору, укладеного на визначений термін, на певний термін, протягом 9 місяців з календарного року без необхідності отримання  дозволу на працевлаштування
 • Після закінчення цих 9 місяців громадяни України, які бажають залишитися в Румунії, можуть скористатися продовженням права на тимчасове проживання з метою роботи за умови отримання дозволу на працевлаштування та наявності індивідуального трудового договору на повний робочий день, зареєстрованого в загальній реєстру працівників, який показує, що отримана заробітна плата є принаймні на рівні мінімальної базової зарплати брутто.
 • Іноземці, які просять про надання міжнародного захисту, мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Румунії, через 3 місяці з моменту подачі заяви та протягом усього періоду процедури надання притулку.
 • Особи, які користуються формою міжнародного захисту, мають наступні права:
 • право на працевлаштування фізичними або юридичними особами на тих самих умовах, що й громадяни Румунії;
 •  користуватися соціальним страхуванням, заходами соціальної допомоги та соціального медичного страхування на умовах, передбачених законом для громадян Румунії;
 • отримувати рівне з громадянами Румунії ставлення, з точки зору еквівалентності навчання або періодів навчання, визнання дипломів, сертифікатів та сертифікатів компетентності, а також професійних кваліфікацій, які дають доступ до регульованих професій в Румунії.
Articolul precedentPAȘII DE URMAT PENTRU OBȚINEREA AZILULUI ÎN ROMÂNIA- КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРИТУЛКУ В РУМУНІЇ
Articolul următorBilanț coronavirus 2 martie: 6.832 cazuri noi și 90 decese