Cetăţenii străini sau apatrizi primesc accesul la procedura de azil din momentul manifestării de voință, exprimată în scris sau oral.

Cererea de azil poate fi depusă de oricare cetățean străin, care se află pe teritoriul României sau într-un punct pentru trecerea frontierei.

Formularul cerere de azil va fi completat cu datele personale, iar cu ocazia înregistrării veți fi amprentat și fotografiat. Solicitantul de azil este obligat să depună toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă pentru situaţia sa personală, inclusiv pașaportul, urmând să primească documentul temporar de identitate pentru solicitanţii de azil, emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Până la finalizarea procedurii de azil, solicitantul are dreptul de a rămâne pe teritoriul României şi este protejat împotriva expulzării, extrădării, returnării forţate de la frontieră sau de pe teritoriul statului român.

În cazul în care solicitantul de azil/ beneficiarul unei forme de protecție internaționale se întoarce în Ucraina, se consideră că s-a repus voluntar sub protecția autorităților din țara de origine și din acest moment va înceta asistența oferită de statul român.

  • Іноземні громадяни або громадяни без громадянства отримують доступ до процедури надання притулку з моменту волевиявлення, вираженого в письмовій або усній формі.
  •  Заяву про надання притулку може подати будь-який іноземний громадянин, який перебуває на території Румунії або в пункті перетину кордону.
  •  Форма заяви про надання притулку буде заповнена особистими даними, а під час реєстрації з вас візьмуть відбитки пальців та сфотографують. Шукач притулку зобов’язаний подати всі наявні у нього документи, які мають відношення до його/її особистої ситуації, у тому числі його/її паспорт, та отримає натомість тимчасовий документ, що посвідчує особу шукача притулку, виданий Головною імміграційною інспекцією.
  •  До завершення процедури надання притулку заявник має право залишатися на території Румунії та захищений від видворення, екстрадиції, примусового повернення з кордону або з території румунської держави.
  •  У разі повернення шукача притулку/одержувача міжнародної форми захисту в Україну вважається, що він/вона добровільно повернувся під захист органів влади країни походження і з цього моменту допомога, яку надає румунська держава припиниться.
 
Articolul precedentACCESUL CETĂȚENILOR UCRAINENI ÎN ROMÂNIA- ДОСТУП УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ДО РУМУНІЇ
Articolul următorUcrainenii care se angajează în România nu au nevoie de aviz de angajare timp de 9 luni- ПРАВО НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ