Școala a început astăzi, 5 septembrie, pentru 3.014.000 de elevi, preșcolari și antepreșcolari. Noul an școlar vine cu schimbări radicale.

 
 

Peste 3 milioane de elevi şi preşcolari încep luni cursurile noului an şcolar 2022 – 2023 în peste 17.800 de unităţi de învăţământ.

Părinții și rudele copiilor au voie să intre în școală pentru festivitatea de deschidere, după doi ani de restricţii din timpul pandemiei de COVID-19.

 

Anul şcolar 2022 – 2023 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri şi se va încheia pe 16 iunie 2023.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023.

 

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni şi se încheie la data de 9 iunie 2023.

Din 1 septembrie 2022, a intrat în vigoare noul Regulament de funcţionare a învăţământului preuniversitar. Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, vor avea pe parcursul unui an școlar cel puțin un plan individualizat de învățare, nu se vor da teze, profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină, iar părinții nu pot strânge bani pentru atenții destinate profesorilor .

Principalele modificări din noul an școlar, prevăzute de ROFUIP22  sunt:

-reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unităţi-pilot
-tezele nu mai sunt obligatorii. Evaluările scrise semestriale, iar notele erau folosite pentru încheierea mediei pe fiecare semestr. Nnumărul de calificative/ note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină, numărul de calificative/ note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ
-modul de încheiere a situaţiilor şcolare – la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar
-includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe)
-creşterea relevanţei formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuţiile specifice
-elevii nu mai pot fi exmatriculați, având în vedere faptul că dreptul la educaţie este de ordin constituţional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învăţământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu
-eliminarea oricărei dispoziţii/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor.

 

SRUCTURA noului an şcolar: 5 module de învăţare şi 5 vacanţe

Este pentru prima dată când anul școlar este organizat pe module, până acum fiind organizat pe trimestre, până în 1998, apoi pe semestre din 1999 până în anul școlar precedent, ce s-a încheiat în iunie 2022. Anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni.

Modulul 1

– cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022

– vacanţă – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

 Modulul 2

– cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022

– vacanţă – de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

Modulul 3

– cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz

– vacanţă – o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

Modulul 4

– cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023

– vacanţă – de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;

 Modulul 5

– cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023

– vacanţă – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

La o lună de la începerea anului școlar este Ziua internaţională a educaţiei, pe 5 octombrie, zi în care nu sunt organizate cursuri. Și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă nu sunt organizate cursuri.

Articolul precedentSorin Cîmpeanu, mesaj transmis elevilor şi profesorilor care încep, luni, noul an şcolar
Articolul următorAnul școlar 2022-2023. Masca revine în școli – Regulile anunțate de Ministerul Sănătății pentru COVID-19 și gripa sezonieră