În perioada următoare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna va desfăşura Acţiunea de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în instituţiile de administraţie publică.

Obiectivele acţiunii sunt creşterea nivelului de respectare a legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă de către autorităţi şi instituţii publice, obiectiv cuprins în „Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018 –2020. În acelaşi timă, ITM doreşte clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interperetare şi de aplicare a unor prevederi legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dar şi stabilirea măsurilor ce se impun pentru implementarea şi urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor; eliminarea sau ţinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională; asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare desfăşurării activităţii în domeniul secuităţii şi sănătăţii în muncă.

Rezultatele obţinute în urma controalelor, precum şi datele privind principalele deficienţe constatate şi exemplele de bune practici, vor fi mediatizate atât pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Covasna, cât şi prin comunicate de presă.

Articolul precedent13 voluntari noi la ISU Covasna în 2019
Articolul următorAteliere inovative de creaţie la Festivalul pulzArt de la Sfântu Gheorghe