Începând de vineri, 23 septembrie 2022, solicitanții unități administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București își vor putea crea conturi de utilizator pentru înscrierea în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate. 

Conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul Programului Iluminat public, Programului Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, Programului Eficiență energetică în clădirile publice, Programului Rabla Clasic și a Programului Rabla Plus rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate. 

Ulterior, în perioada 30 septembrie 2022, ora 10:00 – 25 noiembrie 2022, ora 14:00 sau până la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finanțare, solicitanții vor depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create. 

Este foarte important ca persoana fizică care dorește să se înscrie în program: 

 • să verifice dacă UAT-ul pe raza căruia își are domiciliul participă în cadrul acestui program; 
 • să caseze și să radieze autovehiculul uzat numai după ce se asigură că primăria localității pe raza căreia își are domiciliul participă în program.

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 50.000.000 lei.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate obţine finanţare pentru cel mult: 

 • 100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie ≤ 1.000 de locuitori; 
 • 500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 1.001 şi 5.000 de locuitori; 
 • 1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 5.001 şi 10.000 de locuitori;
 • 5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 10.001 şi 50.000 de locuitori;
 • 20.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 50.001 şi 200.000 de locuitori;
 • 50.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie ≥ 200.001 de locuitori.

 În cadrul unei sesiuni de înscriere, unui solicitant i se poate aproba o singură cerere de finanţare, prima transmisă la AFM care este selectată pentru finanţare. În cadrul acestui program, în schimbul casării unui autovehicul mai vechi de 15 ani, persoana fizică primește un stimulent în valoare de 3.000 lei, jumătate din sumă fiind suportată de AFM și jumătate din bugetul local. 

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:  

 • este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România;  are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanțare;  
 • deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT-ului solicitant de finanțare; 
 • nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;  
 • nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul Rabla Clasic sau prin Programul Rabla Plus, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;  
 • nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă. 

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:  

 • este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;  
 • la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;  
 • are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;  
 • conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație). 

Beneficiarul stimulentului de casare se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului.

Articolul precedentStart-up-urile cu activitate în domeniul cyber din România sunt invitate la „Bucharest Cybersecurity Conference”
Articolul următorFonduri suplimentare pentru plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură