Guvernul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii adopției, care flexibilizează procedurile actuale și crește sprijinul acordat de stat familiilor care adoptă

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, modificarea adusă Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pornind de la modificările aduse procedurii de adopție prin Legea nr. 268/2020 și de la dificultățile identificate în practică în aplicarea acestei proceduri.

Actul normativ adoptat de Guvern asigură accesul echitabil pentru intrarea pe liste în procesul de potrivire pentru toți adoptatorii sau familiile adoptatoare, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv vechimea atestatelor, și introduce obligativitatea anunțării adoptatorului sau familiei adoptatoare cu privire la rezultatul potrivirii, prezentarea motivelor pentru care procedura de potrivire practică nu a fost inițiată și stabilirea unui termen în acest sens.

Documentul adoptat astăzi stabilește și procedura de acordare a drepturilor bănești prevăzute de Legea nr. 268/2020, respectiv indemnizația de sprijin și suma fixă în cuantum de 1.500 lei, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București.

Având în vedere prelungirea valabilității atestatului de la 2 ani la 5 ani, normele de aplicare ale legii stabilesc procedura de verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului. Verificarea presupune realizarea cel puțin a unei vizite la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare și a unei ședințe de consiliere psihologică cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului de un an de la eliberarea atestatului sau, după caz, de la ultima evaluare.

Perioada maximă în care se poate derula potrivirea practică a fost stabilită la 3 luni de la acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică.

De asemenea, consilierea copilului de către psihologul echipei multidisciplinare devine obligatorie după fiecare potrivire practică încetată în cadrul căreia a avut cel puțin o întâlnire a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare.

Normele de aplicare a Legii adopției introduc o soluție legislativă pentru copil în situația în care pe parcursul potrivirii practice acesta nu se acomodează cu adoptatorul, stabilindu-se că în acest caz se reia procedura de potrivire inițială.

Noile prevederi elimină birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente cu copii certificate pentru conformitate cu originalul.

Informații suplimentare:

Prin Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției au fost aduse o serie de modificări și completări procedurii de adopție:

– a fost prelungită valabilitatea atestatului de la 2 ani la 5 ani, DGASPC având obligația să verifice anual îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului; s-au simplificat demersurile, prin eliminarea căutării rudelor pe parcursul procedurii de adopție, aceasta realizându-se la momentul intrării copilului în sistemul de protecție specială;

– s-au introdus stimulente financiare care să susțină familiile care adoptă. Aceste stimulente  cresc progresiv pentru susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, cu handicap, ori care fac parte dintr-un grup de frați; 

– s-a modificat cuantumul concediului de acomodare de la 3.4 ISR la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției;

– s-a acordat managerului de caz posibilitatea ca, în situații excepționale și temeinic justificate, să poată stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă este în interesul superior al copilului;

– s-au introdus în categoria familiilor sau persoanelor care au prioritate la adopție, pe lângă rudele copilului din cadrul familiei extinse, și persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, a celor care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia, dacă acest lucru nu contravine interesului său superior.

 

Articolul precedent53,5 milioane lei din fonduri europene pentru conservarea urșilor bruni din România
Articolul următorIa pastila SRS. Prostia lui Arafat