Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse intenționează să lanseze, în perioada 20 septembrie – 20 noiembrie 2022, apelul aferent Investiției 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie din cadrul Componentei 13 – Reforme sociale a Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Investiția are în vedere crearea a aproximativ 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, orașelor şi comunelor, respectiv:

 • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
 • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
 • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Detaliile apelului

Buget: 50,27 milioane de Euro

Valoarea maximă eligibilă a proiectului:

 • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero;
 • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror  consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Solicitanți eligibili:

 • Furnizori publici de servicii sociale acreditați care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sau
 • Parteneriate între acestea și furnizorii de servicii sociale acreditați;

Atenție! Vor beneficia de punctaj suplimentar proiectele în care centrul de zi este înființat într-o unitate administrativ teritorială în care există comunitate compactă de romi.

Obiectiv: Componenta are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice active de stimulare a formalizării muncii și de creștere a impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale.

Activități eligibile:

 • construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea unei clădiri pentru înființarea unui serviciu social  pentru prevenirea separării copiilor de familia lor;
 • dotarea clădirii;
 • susținerea funcționării serviciului social nou înființat după finalizarea investiției pentru o perioadă de maximum 8 luni, dar fără a depăși 31 decembrie 2024.

Cererea de finanțare trebuie să aibă ca finalitate crearea unui serviciu social, după cum urmează:

 • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – cod serviciu social 8891CZ-C-II;
 • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități – cod serviciu social 8891CZ-C III;
 • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii – cod serviciu social 8899CZ-F-I;

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază ( construcții și instalații , dotări)
 • Alte cheltuieli: organizare de șantier, comisioane, cote, taxe, cheltuieli diverse și neprevăzute;
 • Cheltuieli pentru funcționarea serviciului social (Cheltuieli cu personalul angajat al serviciului social nou creat prin proiect;
 • Cheltuieli cu hrana și întreținerea copiilor (cheltuieli cu hrana, cheltuieli cu utilitățile, diverse produse și servicii, cheltuieli medicale nedecontate). Cheltuielile cu susținerea funcționării serviciului social nou înființat după finalizarea investiției sunt eligibile pentru o perioadă de maximum 8 luni, dar fără a depăși 31 decembrie 2024.

Atenție! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire, lucrări/construcții provizorii și/sau propun exclusiv dotarea unității de infrastructură.

Sunt eligibile proiectele pentru care au fost încheiate contracte de lucrări după data de 01.02.2020.

Aplicația electronică prin intermediul căreia se lansează apelul de proiecte: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home

Calendar estimativ:

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 20 septembrie 2022, ora 10:00;
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 20 noiembrie 2022, ora 23:59;
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 20 decembrie 2022;
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 30 decembrie 2022.
 • Termen maxim de implementare a proiectelor: 31 decembrie 2024.
Articolul precedentLiceele din toate țările din UE se pot înscrie acum la concursul anual de traducere al Comisiei Europene
Articolul următor48 de milioane de euro pentru investiții în exploatații pomicole