Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de data de 2 decembrie 2019 și până în prezent, au fost autorizați pentru efectuarea plăților regulare aferente anului de cerere 2019, un număr de 759.466 fermieri, adicăceea ce reprezintă 90 % din numărul fermierilor eligibili la plata regulară) cu suma totală de 690,98 milioane euro, astfel:

– 598,32 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

– 77,30 milioane euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

– 15,36 milioane euro cofinanțare de la Bugetul Național.

Totodată, APIA aduce la cunoștință că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2019.

Valoarea plafonului este de 246.232.400 euro, și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Cuantumurile stabilite în conformitate cu Hotărârea de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ANT, pentru anul de cerere 2019, se regăsesc în tabelul de mai jos:

ANT – Sector vegetal Plafon
(euro)
Cuantum
(euro)
ANT 1 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil 93.831.650 13,3202 euro/ha
ANT 3 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru cânepă pentru fibră 6.050 8,9570

euro/ha

ANT 4 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru tutun 1.656,200 1.569,4413

euro/ha

ANT 5 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei 92.400 400,2599

euro/ha

ANT 6 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr 1.667.050 73,8219 euro/ha
ANT – Sector zootehnic
ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte 20.376.400 17,7220 euro/tonă
ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne 85.631.700 69,1109 euro/cap
ANT 9 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine 42.970.950 4,7157

euro/cap

Plăţile pentru Ajutoarele Naţionale Tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/03 din 01.10.2019.

Reprezentanţii APIA reamintesc faptul că, în perioada 16 octombrie – 29 noiembrie 2019, au fost autorizate plăți în avans aferente Campaniei 2019 în sumă de 1,319 miliarde euro, reprezentând cea mai mare sumă autorizată la plata în avans începând din Campania 2009, anul în care a fost acordată pentru prima data plata în avans.

Articolul precedentSpectacolul TAM „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, amânat. Banii pot fi returnați
Articolul următorFinal 4 Cupa României are loc, pentru a 4-a oară, la Sfântu Gheorghe