Pe parcursul întregului an 2022, Poliția Română, prin Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, a alocat resursele necesare pentru misiunile și activitățile din competență, polițiștii acționând pentru aplicarea și respectarea legilor, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, protecţia drepturilor fundamentale, și protecţia vieţii şi siguranţei cetăţenilor.

Astfel, pentru siguranța comunităţii şi prevenirea criminalităţii, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au executat 6.876 de intervenţii la evenimente, 551 de acţiuni cu efective mărite, 74 de razii și 581 de participări la măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice. Totodată, au fost efectuate 4.745 de intervenţii la solicitări prin S.N.U.A.U. 112.

Pentru prevenirea criminalității prin educaţie şi informare, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna  au acţionat pentru atingerea obiectivelor în domeniu, desfășurând  278 de activități preventive atât în mediul urban, cât și în mediul rural, beneficiare fiind peste 12.000  de persoane.  

Printre multe altele, principalele teme abordate în cadrul acestor activități preventive au fost  prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, prevenirea violenței domestice, prevenirea furturilor din locuințe și prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise.

În cursul anului trecut, la nivelul inspectoratului, s-au derulat multiple campanii/proiecte de prevenire a criminalității. Printre cele mai semnificative enumerăm: prevenirea discriminării – Campania Fără Discriminare; prevenirea criminalității informatice – campaniile Eroii Internetului, Siguranță Online și programul Cyberex; prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise – Campania Dincolo de Aparențe; prevenirea victimizării minorilor– campaniile Vacanță în siguranță, Vacanța s-a terminat  și programul Tedi: Școala siguranței; prevenirea furturilor din locuințe – Campania Sigur Acasă; Prevenirea faptelor de natură penală sau contravențională în perioada sărbătorilor de iarnă – Sărbători în Siguranță.

De asemenea, menținând direcţiile anterioare, polițiștii de proximitate au acționat în slujba comunității, având în atenţie prevenirea faptelor cu violență și menținerea unui climat de ordine şi linişte publică. Activitatea polițiștilor de proximitate a vizat și consilierea membrilor comunității cu privire la problemele pe care aceștia le-au ridicat. Astfel, pe parcursul anului trecut, polițiștii structurilor de proximitate au consiliat peste 1.500 de persoane, având 243 de întâlniri cu persoane de vârsta a treia, desfășurând peste 570 de activităţi directe în comunitate, dintre care 179 de activităţi în unităţi de învăţământ și 18 activităţi preventive la asociaţiile de locatari.

În privința activității de combatere a infracționalității, rata infracționalității sesizate în anul 2022 a scăzut 2,35 % față de anul 2021. În concret, furturile au scăzut cu 99 de fapte, de la 860 la 761, iar dintre acestea cele mai multe sesizate au fost cele din locuințe, 91 de fapte, o scădere de -24,79% față de anul 2021.    

Au fost înregistrate 87 de furturi din societăți comerciale (-28,1%) și 33 de furturi din buzunare, poşete, genţi (-8,33%).

Comparativ cu anul 2021, o ușoară creștere s-a înregistrat la infracţiunile sesizate contra persoanei, în plus cu 1,81%. Din totalul infracţiunilor contra persoanei, ponderea cea mai mare o reprezintă lovirile sau alte violenţe.

Înşelăciunile au scăzut cu 29 de fapte, de la 164 la 135, iar infracţiunile de distrugere au scăzut cu 37 de fapte.

 Comparativ cu anul 2021, în anul 2022 infracţiunile stradale au scăzut cu 7 fapte de la 191 la 184, iar  infracţiunile de furt în mediul stradal au scăzut cu 4 fapte,  de la 58 la 54 de fapte.

Pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, structurile cu atribuții în domeniu au avut ca obiectiv prioritar reducerea riscului rutier prin diminuarea numărului de accidente de circulație şi diminuarea consecinţelor acestora. În acest scop, efectivele de poliție rutieră au desfășurat în cursul anului 2022, 1.506 acțiuni, dintre care 1.251 cu efective proprii, iar 255 împreună cu alte structuri de poliţie sau alte instituţii.

 În urma activităților desfășurate, au rezultat  409 fapte penale constatate,

14.121 de sancțiuni contravenționale aplicate, dintre care 12.742 comise de conducătorii auto,  576 comise de pietoni, 631 comise de biciclişti, 160 comise de căruţaşi și 1.501 permise de conducere reținute. Totodată, polițiștii au retras 586 de certificate de înmatriculare.

Polițiștii au acționat și pe linia depistării conducătorilor auto aflați sub influența substanțelor psihoactive, astfel, au fost constatate 87 de infracțiuni de conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor alcoolice și 17 infracțiuni de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive;

Au fost aplicate 142 (+22 față de 2021) de contravenții de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În vederea creşterii gradului de siguranţă rutieră pentru elevi, poliţiştii rutieri au organizat şi au desfăşurat 32 de activităţi educațional – preventive în 29 de unităţi de învăţământ de pe raza de competenţă. Elevilor li s-a prezentat dinamica accidentelor de circulaţie în care au fost implicaţi minori şi li s-au oferit, totodată, recomandări în vederea prevenirii producerii unor astfel de evenimente pe viitor. De asemenea, s-a acţionat în zona unităţilor de învățământ în intervalele orare în care se realizează intrarea/ieşirea de la ore, în vederea asigurării unui climat de siguranţă rutieră şi prevenirii faptelor de natură penală comise de/împotriva elevilor.

În ceea ce privește criminalitatea economico-financiară, în perioada de referință, polițiștii din cadrul structurilor specializate au desfășurat 91 de acțiuni și 184 de controale.

Au fost aplicate 72 de contravenții în valoare de 163.500 de lei și au fost confiscate bunuri și mărfuri în valoare de 99.800 de lei, precum și 228 de litri de băuturi alcoolice, 42.266 de fire de țigarete de contrabandă, fiind indisponibilizat și un autovehicul în valoare de aproximativ 20.000 de lei.

La nivelul județului Covasna, au fost sesizate 205 infracţiuni de natură economico-financiară, 24 dintre acestea fiind infracțiuni de evaziune fiscală. Cu privire la mediul de producere a infracțiunilor, se observă că 68,5 % din infracțiuni au fost comise în mediul urban, 32,5% sunt comise în mediul rural.

Referitor la regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, polițiștii din cadrul structurii de profil au planificat și executat în cursul anului 2022 74 de acțiuni, efectuând 789 de controale, dintre care 632 pe linie de arme și muniții şi 157 pe linie de explozivi  şi substanţe periculoase. În urma acestor activități specifice desfășurate, au fost constatate 33 de infracţiuni și aplicate 68 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 103.850 de lei.

Au fost ridicate/indisponibilizate 24 de arme de foc și 3.799 de bucăți de muniție, 40 de kilograme de carne de vânat, 51 de trofee, o capcană și 2 autovehicule folosite la braconaj cinegetic, 114,5 de kilograme de articole pirotehnice, 4.700 de kilograme de deșeuri periculoase și 2 autovehicule folosite la transportul de deșeuri periculoase.

În domeniul silvic, polițiștii din cadrul Inspectoratului, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna şi reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu au organizat şi au executat 4.839  de controale în fondul forestier naţional, pe drumurile publice și cele forestiere, precum și la depozitele de materiale lemnoase şi la instalaţiile de prelucrat lemn rotund existente în judeţul Covasna.

În urma acțiunilor desfășurate, au fost aplicate 284 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 461.000 de lei şi s-a dispus confiscarea faptică a cantităţii de 4.302,14  metrii cubi de material lemnos, în valoare de 815.000 de lei.  De asemenea, în anul 2022, poliţiştii s-au sesizat despre comiterea a 369 de infracţiuni în domeniul silvic. Totodată, se constată o scădere cu 1,3% a infracționalității sesizate în domeniul silvic.

În perioada de referință, polițiștii din cadrul structurii pentru protecția animalelor au documentat și soluționat 50 de petiții, au desfășurat activități de verificare privind 42 de sesizări ale cetățenilor pentru posibile încălcări ale legislației de protecție a animalelor și au intervenit la 34 de sesizări prin 112. În urma activităților desfășurate, polițiștii au înregistrat 35 de dosare penale. De asemenea, au fost constatate și aplicate 532 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 55.600 de lei, pentru nerespectarea legislației privind  protecția a animalelor.

Pentru siguranța elevilor, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu structurile de ordine publică și poliție rutieră, au acționat pe linia prevenirii și combaterii infracționalității atât în incinta, cât și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, pe linia verificării legalității transportului de elevi, a prevenirii și combaterii absenteismului, precum și pe linia verificării modului de asigurare a pazei și protecției unităților școlare.

Pregătirea profesională a polițiștilor este o prioritate a Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, fapt pentru care Biroul Pregătire Profesională efectuează activități specifice în vederea pregătirii polițiștilor în materie de educație fizică și sport, autoapărare, tactică polițienească, conducere defensivă și regim prioritar și tragere cu armamentul din dotare.

De asemenea, au fost organizate multiple activități de tragere în poligon, cu armamentul din dotare, sesiuni de pregătire educație fizică și autoapărare, precum și sesiuni de pregătire privind conducerea defensivă și în regim prioritar, cu personalul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna.

Polițiștii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au participat la 18 acțiuni în sistem integrat cu efective mărite pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, au executat 27 de misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, 73 de misiuni de escortă și 92 de alte misiuni: prinderi în flagrant delict, filtre rutiere, mandate executate.

În anul 2022, criminaliştii din structurile de poliție ale Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au efectuat 1.272 de cercetări la faţa locului, precum și 214 activităţi specifice la alte evenimente (percheziții, reconstituiri, conduceri în teren, recunoașteri din grup de foto etc.). Experţii şi specialiştii criminalişti au întocmit 105 rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică sau de expertiză.

      Pentru susținerea efortului instituțional de atingere a obiectivelor propuse, structurile de suport ale instituției noastre au acordat sprijin continuu.  Astfel, pe tot parcursul anului anterior, structurile de logistică și comunicații au desfăşurat activităţi de întreţinere şi reparare a mijloacelor din înzestrarea unităţii și tehnica din dotare. Pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale polițiștilor și asigurarea unor servicii de calitate cetățenilor, au fost executate lucrări de reparații curente la clădirile Inspectoratului aflate în administrare, precum: sediul Inspectoratului de poliție Județean Covasna, Poliția Municipiului Târgu Secuiesc, Poliția Stațiunii  Covasna, Poliția Orașului Baraolt, precum și la 15 posturi de poliție.

Pentru anul 2023, activităţile Inspectoratului de poliție Județean Covasna se vor derula, în continuare, în conformitate cu priorităţile de acţiune naţională prevăzute de actele normative în vigoare şi vor urmări, cu precădere, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, promovarea siguranţei stradale, siguranţei rutiere şi a transporturilor, precum și prevenirea şi combaterea infracţionalităţii.

Articolul precedentOficial. Mandat de ARESTARE pe numele lui PUTIN pentru CRIME de război în Ucraina
Articolul următorSingurul animal din lume care are 3 inimi, sângele albastru și este extrem de inteligent. De ce se feresc oamenii să interacționeze cu el