Contribuabilii care plătesc anticipat până la 31 martie 2019 impozitele locale datorate pentru tot anul beneficiază de o bonificaţie în cuantum de 9%.

Nivelul impozitelor și taxelor locale s-a modificat față de anul 2018, fiind vorba însă doar de o indexare cu rata inflației de 1,3%.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 martie se acordă bonificație în cuantum de 9% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădire, pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.

De asemenea, se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile al oricărui fapt care naşte modificări ce afectează situaţia fiscală a contribuabilului.

Termenele de plată a impozitelor locale este 31 martie, respectiv 30 septembrie an curent. Termenul de plată al taxei  locale pe teren/pe clădire este data de 25 a lunii următoare nașterii obligației de plată.

Majorări de întârziere

Pentru neplata la termen a impozitelor/taxelor se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

E bine de ştiut că locuitorii au posibitatea de a transmite organului fiscal declarații și documente jusitificative inclusiv pe adresa de e-mail [email protected]. În cazul persoanelor juridice e-mail-ul de comunicare trebuie să fie însoțit de semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat digital.

Ultima majorare a impozitelor locale la Sfântu Gheorghe a avut loc în anul 2013, an în care a fost introdus şi un ajutor de minimis destinat firmelor autohtone, menit să compenseze creşterea cu 50% a impozitelor pe terenurile şi clădirile aparţinând societăţilor comerciale.

Din 2017, autorităţile locale au introdus un impozit diferenţiat pentru cetăţeni, în funcţie de facilităţile şi infrastructura de care dispun zonele în care locuiesc.

Articolul precedentPeste 20 de incendii în trei luni din cauza coşurilor de fum
Articolul următorIncendiu în subsolul unui bloc din Covasna. 11 persoane au fost evacuate