Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din cadrul Componentei C12-Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar eligibil poate fi orice unitate spitalicească publică cu personalitate juridică/fiscală în cadrul căreia își desfășoară sau își va desfășura activitatea (inclusiv cei care doresc înființarea) o unitate de asistență medicală ambulatorie. Unitățile sanitare publice eligibile sunt cele din subordinea:

 • Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite conform OUG 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale;
 • Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării şi ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române;
 •  Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau în coordonarea acestora.

Activități eligibile:

 • construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatorii existente;
 • îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces;
 • asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții);
 • achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în Ghid;
 • cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare;
 •  cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare;
 • cheltuielile de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de 2.467.100 lei fără TVA echivalentul a 500.000 euro fără TVA;
 • cheltuielile de publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu  modificările și completările ulterioare.

Buget total este de 394.543.900 lei echivalent a 80.200.000 euro și se va realiza prin derularea unui apel deschis prin care se vor finanța 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie din care cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi situate în regiuni sau municipalități mai puțin dezvoltate. Valoarea minimă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 24.671 lei fără TVA reprezentând 5.000 euro fără TVA. Valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de maxim 13.189.116,6 lei fără TVA echivalentul a 2,673 mil euro fără TVA.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro începând cu data de 25 septembrie 2022 ora 10:00, până pe 30 noiembrie 2022, ora 16:00.

Descarcă ghidul 

Articolul precedentHoroscop 21 septembrie. Zodia care învinge temerile trecutului! Va fi de neoprit
Articolul următorPASTILA PENTRU SUFLET