Ample controale efectuate de reprezentanții Gărzii de Mediu Covasna. 
 
În perioada 24.06.2020 – 01.09.2020 s-au verificat toate cele 45 de UAT-uri și operatorii de salubritate conform tematicului planificat pentru verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD) și a stării de salubritate a localităților. S-au trasat măsuri cu termen pentru neconformitățile constatate și s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 17.000 lei.