În ședința Guvernului din data de 24 februarie 2021 a fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.

Având în vedere că perioada reglementată prin OUG nr. 3/2015, respectiv 2015-2020, s-a încheiat la 31 decembrie 2020, este necesară crearea unui cadru juridic la nivel național pentru continuarea efectuării de plăți neîntrerupte către fermieri și alți beneficiari, din fondurile Uniunii Europene, în cuantumul alocat României.

Astfel, prezentul act normativ prevede:

  • aprobarea schemelor de plăți directe care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, respectiv schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri;
  • aprobarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic;
  • determinarea condițiilor specifice de accesare a măsurilor compensatorii din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, derulate prin APIA, respectiv: M10 – agromediu și climă, M11- agricultură ecologică și M13 – plăți care se confruntă cu constrîngeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
  • dispoziții generale privind plafoanele pentru plățile directe și ajutoarele naționale tranzitorii;
  • stabilirea beneficiarilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite pentru acordarea plăților în cazul fiecărei scheme de ajutor/sprijin;
  • aprobarea măsurilor pentru care se instituie instrumente de garantare;
  • specificarea cazurilor de forță majoră și a modului de notificare a APIA;
  • reglementarea modului de asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a sumelor necesare plăților directe și ajutoarelor naționale tranzitorii, precum și a condițiilor de efectuare a plăților către beneficiari.

Impactul bugetar este de aproximativ 3,811 miliarde euro din FEGA și aproximativ 1 miliard euro din FEADR, fonduri alocate României pentru anii 2021 și 2022, sume ce pot fi accesate de circa 800 de mii de beneficiari ai schemelor/măsurilor de sprijin.

Articolul precedentCozmin Gușă rămâne președintele Federației Române de Judo
Articolul următorManagerul Spitalului Județean din Sfântu Gheorghe: „În ultimul an am simțit că efortul colegilor mei nu a fost recunoscut în mod echitabil”